Ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Đức Biển Đức XVI

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI – nhà thần học Joseph Ratzinger  (AFP or licensors)

RA MẮT TRANG WEB VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA ĐỨC BIỂN ĐỨC XVI

Hồng Thủy

Với sự chấp thuận của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, ngày 24/5/2021, Quỹ Tagespost dành cho báo Công giáo và Học viện Giáo hoàng Biển Đức XVI ở Ratisbonne đã ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Đức Biển Đức XVI, nhắm mục đích truyền tải tác phẩm của nhà thần học Joseph Ratzinger đến quốc tế.

Trang web hiện bằng tiếng Đức, ở trang chính có ảnh Đức Biển Đức XVI với câu nói của ngài bằng tiếng Đức: “Tôi muốn tiếng nói Công giáo được lắng nghe.”

Các mục khác nhau dẫn đến một thư viện quan trọng gồm các tài liệu, bài phát biểu hoặc bài viết của nhà thần học Joseph Ratzinger, cũng như rất nhiều hình ảnh thuật lại cuộc đời của ngài, từ thời thơ ấu đến cuộc sống hàng ngày của ngài như là một vị Giáo hoàng nghỉ hưu.

Được thành lập để đảm bảo di sản trí tuệ và tinh thần của Đức Biển Đức XVI, trang web này là một phần của dự án đổi mới Công giáo trên các phương tiện truyền thông do nhà thần học người Đức khởi xướng, đặc biệt với việc thành lập Quỹ Tagespost dành cho báo chí Công giáo vào mùa thu năm 2019.

Quỹ Tagespost mang tên của một tuần báo Công giáo, có mục đích gây quỹ khoảng 500.000 đô la vào năm 2020 để đầu tư vào việc đào tạo các nhà báo trẻ, những người trả lời những câu hỏi cấp thiết về nền tảng đức tin và đánh giá các sự kiện của Giáo hội và xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế dưới ánh sáng của giáo huấn Công giáo. Quỹ này cũng hỗ trợ nhiều dự án khác nhau, bao gồm nghiên cứu về các vấn đề đạo đức y sinh, ở Đức. (Cath.ch 27/05/2021)

Nguồn: vaticannews.va/vi/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*